KMI Nieruchomosci

Znajdź obiekt dla siebie.

Audytorzy dokonują oceny użytkowania energii w aktualnym stanie budynku i przygotowują propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie z uwzględnieniem nowych, odnawialnych źródeł energii (OŹE).
Opracowania wykonywane przez audytorów czyli audyty energetyczne są dokumentami umożliwiającymi właścicielom obiektów, podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej modernizacji systemu grzewczego z wykorzystaniem OŹE, której efektem będzie obniżenie zużycia energii i związanych z tym kosztów eksploatacji.

Za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  Lista Notariuszy oraz informacje o wysokości opłat i taksy notarialnej, podatkach oraz opłatach sądowych.

Współpracujemy z Bankami i pośrednikami kredytowymi, którzy oferują najkorzystniejsze kredyty na zakup oraz remont nieruchomości. Na tej stronie udostępniamy słownik terminów kredytowych.